ban-do-quy-hoach-xa-tan-thong-hoi

Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội được thể hiện trong bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Tân Thông Hội là một xã thuộc huyện Củ Chi (TP HCM), có diện tích 17,87 km². Tân Thông Hội là một xã nằm ở phía nam huyện Củ Chi.

Vị trí cụ thể của xã Tân Thông Hội như sau: Phía đông giáp xã Tân Phú Trung; phía tây giáp xã Tân An Hội; phía nam giáp tỉnh Long An; phía bắc giáp xã Phước Vĩnh An và thị trấn Củ chi.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía phía tây – bắc.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến quốc lộ 22 (xa lộ Xuyên Á) với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Như vậy, xã Tân Thông Hội nằm trong hướng phát triển không gian phía phụ Tây – Bắc của TP HCM nói trên.

 Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

ban-do-quy-hoach-xa-tan-thong-hoi
ban-do-quy-hoach-xa-tan-thong-hoi
Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.
Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.
Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Thông Hội thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.
Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *