Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  • Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá/dịch vụ.
  • Hàng hoá/dịch vụ đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.